سامانه نشریات نگاه- ویراستاری فنی
ویراستاری فنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۲ | 

بخش دیگر از خدمات موسسه نگاه در حوزۀ ارتباطات علمی، ویراستاری فنی مقالات است. ویرایش فنی اساساً جنبۀ صوری دارد و به اثر نظم و آراستگی ظاهری می‌دهد و از این راه به آن جلوه‌ای دیگر می‌بخشد. عموماً اثر در پرتو ویرایش فنی ارزش تازه‌ای می‌یابد و در همان نگاه اول خواننده را مجذوب می‌سازد و این باور را در او تلقین می‌کند که با کالای فرهنگی مرغوبی سروکار پیدا کرده است. از این رو، فعالیت‌هایی ذیل در این حوزه صورت می‌گیرد:

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات نگاه:
http://journal.umsha.ac.ir/find.php?item=7.162.96.fa
برگشت به اصل مطلب