آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Physical Treatments
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۷
Journal of Pediatrics Review
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۷
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۳
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۷۲/۷/۹ ۱۳۹۸/۴/۱۹ ۷
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۷۳/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۱۹ ۷
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۷۳/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۹ ۱۰
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۷۳/۷/۹ ۱۳۹۸/۴/۱۸ ۵
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۳
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۷۳/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۷۴/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۷
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۲۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۸
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۷۵/۴/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ۵
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۷۵/۸/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۱۳ ۱
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۷۶/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۲
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۷۶/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۱۲
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۹
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۷۷/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۶
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۷۷/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱۰
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۷۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۲
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۸۰/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۹
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۳ ۹
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱۰
مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۶
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۱۱ - شماره ۳ ۱۳۸۰/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۴
Auditory and Vestibular Research
دوره ۲۸ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۸
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ۶
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۸ ۵
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
دوره ۹ - شماره ۲ (Spring) ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۳
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۸۲/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۴
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۸۲/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۸
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱۰
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۸۳/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۷
دوره ۲۹ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۲
دوره ۶ - شماره ویژه‌نامه سال ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱
دوره ۷ - شماره ۲۵ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۶
سیاست های راهبردی و کلان
دوره ۶ - شماره ویژه‌نامه سال ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱
دوره ۷ - شماره ۲۵ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱
Practice in Clinical Psychology
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۱۰ ۷
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۳/۶ ۶
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۷۶/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۰
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۷۶/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۰
دوره ۱ - شماره ۳ ۱۳۷۶/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۰
دوره ۱ - شماره ۴ ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۰
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۷۷/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۰
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۷۷/۷/۹ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۲
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۰
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۷۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۱
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۷۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۳
دوره ۳ - شماره ۳ ۱۳۷۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۵
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۳۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |