سامانه نشریات نگاه- نمایه سازی نشریات
نمایه سازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/12 | 

نمایه‌سازی روشی است که برای ثبت مقالات در پایگاه‌های داده‌های  علمی  بکار می‌رود، مسیری که به نویسندگان و ناشران امکان افزایش رویت پذیری مقالات‌شان را اعطاء می‌کند، که به ارتقای امکان ارجاع‌پذیری مقالات و در نهایت افزایش ضریب نفوذ مقاله و نشریه می‌انجامد.

بر همین اساس، موسسه نگاه نیز با تأکید بر نمایه‌سازی دقیق و اصولی نشریات در این زمینه گام برمی‌دارد و آنها را در پایگاه‌های عمومی و تخصصی، همچون SI Web of Science, PubMed, Scopus, EMBASE, EBSCO, Copernicus, DOAJ, Google Scholar, etc و... نمایه می‌نماید. 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات نگاه:
http://journal.umsha.ac.ir/find.php?item=7.137.103.fa
برگشت به اصل مطلب