سامانه نشریات نگاه- انتشار الکترونیک
انتشار الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/12 | 

علاوه بر انتشار کاغذی، موسسه نگاه در زمینه انتشار و توزیع نشریات ‌علمی به‌صورت الکترونیک نیز اقدام می‌کند و از این طریق علاوه بر توجه به توزیع گسترده، همگانی و راحت نشریات، سرعت انتشار آنها را نیز مدنظر قرار می‌دهد. این روش، امکان افزایش رویت پذیری و در نهایت ارجاع‌پذیری مقالات را فراهم می آورد. در این نوع از خدمات، علاوه بر انتشار مقاله در وب سایت نشریه و نمایه سازی آن، هر مقاله بر روی شبکه‌های اجتماعی متعدد علمی، مانند ریسرچ گیت، آکادمیا، لیندکین، توییتر، مندلی و ... نیز منتشر می‌گردد تا بتواند ضریب نفوذ مقالات و در کل، نشریه را ارتقاء دهد.

  • انتشار آنلاین مقالات روی وب سایت هر نشریه
  • انتشار مقالات در شبکه های اجتماعی علمی
  • افزایش میزان رویت پذیری و ضریب نفوذ مقالات
  • بازاریابی مقالات و افزایش امکان ارجاع پذیری هر مقاله منتشره
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات نگاه:
http://journal.umsha.ac.ir/find.php?item=7.145.111.fa
برگشت به اصل مطلب