سامانه نشریات نگاه- شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/12 | 

به منظور ارتقای شاخص‌های علم‌سنجی مقالات، موسسه نگاه مشرق‌میانه، مقالات نشریات علمی را در شبکه‌های اجتماعی گوناگون، همچون ResearchGate ،Academia, CiteUlike و...به اشتراک می‌گذارد و از طریق جستجو و دعوت از مخاطبان عضو در شبکه‌های علمی نسبت به نشریات و مقالات مرتبط به افزایش رویت پذیری و ارجاع‌یابی این اسناد علمی کمک می‌رساند. 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات نگاه:
http://journal.umsha.ac.ir/find.php?item=7.151.115.fa
برگشت به اصل مطلب