سامانه نشریات نگاه- ویراستاری علمی و روش شناختی
ویراستاری علمی و روش شناختی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/12 | 

یکی از مهم‌ترین خدمات ارائه‌شده از سوی دپارتمان ارتباطات علمی در موسسه نگاه، ویرایش و اصلاحات علمی و روش‌شناختی در نشریات است. ویرایش علمی به فعالیتی اطلاق می‌شود که بعد از تدوین اثر علمی و انجام مراحل داوری برای از بین بردن ناموزونی‌های محتوا و بهبود روند ارتباط انجام می‌شود. در این فرایند تلاش بر این است که بدون برهم‌خوردن هویت اصلی کلی اثر، برخی خطاهای احتمالی در ساختار روش‌شناختی پژوهش برطرف شود.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات نگاه:
http://irisweb.ir/find-7.161.95.fa.html
برگشت به اصل مطلب