سامانه نشریات نگاه- بررسی سرقت ادبی در مقالات
بررسی سرقت ادبی در مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/12 | 

سرقت علمی-ادبی (Plagiarism) استفاده از ایده‌ها و عبارات دیگران، به‌عنوان ایده و عبارات خویش و در واقع نوعی دستبرد فکری یا ایده‌دزدی است. شامل استفاده از بخشی یا تمامی نتایج یک پژوهش علمی و همچنین استفاده از نظرات دیگران بدون ذکر منبع است. همچنین کپی‌کردن قسمتی از متن مقاله از دیگر منابع، اضافه، حذف و جایگزینی کلمات بدون ذکر منبع و استفادۀ مجدد نویسنده از داده‌ها و مطالب منتشرشدۀ خود بدون ارائۀ اطلاعات در مورد اینکه بخش یا تمامی اطلاعات قبلاً چاپ شده است.

بر همین‌اساس، موسسه نگاه مشرق میانه به بهره‌گیری و ارائه خدمات نرم‌افزاری بر مبنای نرم افزار ithenticate  برای تشخیص سرقت ادبی-علمی می‌پردازد، که با بالاترین کیفیت، میزان مشابهت‌های مطالب ذکرشده در مقاله را با دیگر منابع موجود برررسی می‌کند. 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات نگاه:
http://journal.umsha.ac.ir/find.php?item=7.164.98.fa
برگشت به اصل مطلب